Akcja „Sprzątanie świata”

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie Świata”. W piątek, 7 października  2022 roku uczniowie klasy 5a podjęli rękawice dosłownie i ruszyli na sprzątanie naszej małej ojczyzny jaką są Kąty Wrocławskie.

Celem takiej akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Wychowawca klasy 5a

Marta Czerwieniec