Akcja „Sprzątania Świata”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi klasy 5 i 6 „a” włączyły się do akcji „Sprzątania Świata”.

Uczniowie wyposażeni w rękawiczki, worki na odpady i zapał do pracy wyruszyli w okolice Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Wyznaczyliśmy cel zebrania jak największej ilości odpadów. Podzieleni na kilkuosobowe zespoły rozpoczęliśmy działanie!

Każdy z uczestników uświadomił sobie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Śmieci, które znajdują się w otoczeniu, są niewłaściwie segregowane i zalegają w nieodpowiednich miejscach, niszczą naturalne środowisko i powodują, że mniej przyjemnie spędza się czas w parkach czy lasach.

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów w akcję, dołożyliśmy swoją cegiełkę dla dobra naszej planety.

Wychowawczynie klas: Aleksandra Ławrynowicz i Katarzyna Mikuła