Akcja „Jesteśmy bezpieczni w Sieci”

W dniu 15.06.2022r. pedagog Iwona Więcko zorganizowała Akcję „Jesteśmy bezpieczni w sieci”.  Celem akcji była profilaktyka cyberprzemocy.

W ramach akcji pedagog przygotowała prezentację multimedialną dla uczniów, w której przedstawiła zagrożenia związane z Internetem, omówiła,  czym jest cyberprzemoc, jak sobie z nią radzić, co robić w sytuacji zagrożenia  i gdzie szukać pomocy. Pedagog zwróciła również uwagę na konsekwencje stosowania cyberprzemocy oraz odpowiedzialność prawną nieletnich.

Uczniowie dowiedzieli się, co robić, by chronić się przed cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w Sieci. Pedagog omówiła również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczniowie obejrzeli także film edukacyjny „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop- Internet”, z którego dowiedzieli się, jak zapobiegać uzależnieniu się od  Internetu oraz gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy ktoś wpadł w pułapkę wirtualnego świata.

Pedagog

Iwona Więcko