Akcja ”Góra Grosza”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXI edycji “Góra Grosza”.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,

w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Korzyści z uczestnictwa szkoły w akcji:

Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Termin akcji Góra Grosza

Zaczynamy już od 1.12.2020 ,a zbieramy do 30.04.2021 r.

Zbieranie w czasie zdalnej nauki

Uczniowie i uczennice zbierają u siebie w domu monety.

Kiedy będzie można wrócić bezpiecznie do szkoły – uczniowie i uczennice przynoszą grosze z sobą (już wcześniej policzone) i przekazują najpierw swoim wychowawcą a wychowawcy po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przekazują na ręce samorządu uczniowskiego.

Pokażmy, że mimo pandemii, zbieramy grosze dla dzieciaków.

W całej akcji udało się zebrać w sumie 43 189 159,66 zł!- jest to też WASZA zasługa, jak do tej pory czynnie braliście udział w akcji i mamy nadzieję, że i w tym roku dołożycie swoją cegiełkę. Oczywiście akcja wiąże się również z konkursem jak i dla szkoły tak i dla WAS.

Dla zwycięskiej klasy czekać będzie nagroda niespodzianka.

Życzymy miłego zbierania

Samorząd uczniowski