Akcja „Bezpieczni w sieci”

W dniu 8.03.2021r. pedagog Iwona Więcko we współpracy z dzielnicowym  z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich młodszym aspirantem Dariuszem Janiszem zorganizowała Akcję „Bezpieczni w sieci”.  Celem akcji była profilaktyka cyberprzemocy.

W ramach akcji przygotowano prezentację multimedialną dla uczniów klas V-VIII, w której przedstawiono zagrożenia związane z Internetem, omówiono czym jest cyberprzemoc, jak sobie z nią radzić, co robić w sytuacji zagrożenia  i gdzie szukać pomocy. Zwrócono uwagę na konsekwencje stosowania cyberprzemocy oraz odpowiedzialność prawną nieletnich.

Uczniowie dowiedzieli się, co robić, by chronić się przed cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w Sieci. Przypomniano podstawowe zasady Netykiety- czyli zasady dobrego zachowania w Internecie. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

            Dziękuję dzielnicowemu młodszemu aspirantowi Dariuszowi Janiszowi za wsparcie naszych działań w zakresie profilaktyki cyberprzemocy.

Pedagog

Iwona Więcko