Zasady oceniania

Zasady oceniania uczniów:

  • Kryteria oceniania klasa I - rok szk. 2016-2017 (Program edukacji do podręcznika „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1.”)
  • Kryteria oceniania klasa II - rok szk. 2016-2017 (Program edukacji do podręcznika „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2.”)
  • Kryteria oceniania klasa III -rok szk. 2016/2017 (Program edukacji do podręcznika ”Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3″)

 

( wzory kart ocen opisowych śródrocznych dla klasy I, dla klasy IIdla klasy III )