Wszawica – informacje Pani Pielęgniarki

WSZAWICA

Wszawica  to choroba tyleż powszechna co wstydliwa. Ale walka z nią byłaby o wiele skuteczniejsza gdybyśmy mówili o niej otwarcie, tak jak o przeziębieniu czy grypie.

zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Panią Dorotę Krawiec – Szkolną Pielęgniarkę

PROJEKT SP 1 Wszawica to choroba tyleż powszechna co wstydliwa