TURNIEJ W BADMINTONA DLA NIEPODLEGŁEJ ’2022

W dniu 7 listopada 2022 roku z Okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka został rozegrany Turniej w Badmintona dla Niepodległej. 

Celem turnieju było kształtowanie podstawowych umiejętności i nawyków współzawodnictwa sportowego, rozwijanie zdolności interpersonalnych we współdziałaniu w grupie, integracja dzieci i młodzieży i ich rodziców oraz wdrożenie do współpracy, ugruntowanie świadomości historycznej na temat dziejów Państwa Polskiego.

W rywalizacji sportowej brało udział 23 zawodników z następujących klas: 1 – (5 zawodników), 2 – (9 zawodników), 3 – (7 zawodników), 4 – (3 zawodników).

Nad przebiegiem zawodów czuwał Zespół Komisji Sędziowskiej w składzie nauczycieli świetlicy szkolnej.

Zawodnicy startujący w tej rywalizacji sportowej mieli za zadanie w parach uzyskać jak najwyższą ilość odbić lotki rakietką. Przewidziane były trzy próby w trzech turach.

W kategorii A – (klasy od I – III oraz IV), startowało 12 par: 

I miejsce zajęła para – Patryk Dudziec 3b, Kajetan Kulesza 2c z wynikiem – 16 odbić

II miejsce zajęła para – Laura Błotny 3a, Zuzanna Hanysz 3a z wynikiem – 9 odbić

III miejsce zajęła para – Jan Gruszecki 3a, Hanna Bigda 3a z wynikiem – 6 odbić

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach sportowych.

                                                               Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy:

                                                Magdalena Benedikt, Marta Kantyka, 

                                 Natalia Womaszka, Marta Tysz, Zofia Jankowska