To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech…

misterium

12 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyło się Misterium Paschalne. Wybrani uczniowie z klas: VIa i VIc wprowadzili nas w nastrój świąt Wielkiej Nocy. W wymowny sposób aktorzy starali się pokazać wydarzenia związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa.

            Na szczególną uwagę zasługuje pan Bartłomiej Płuska, który w przejmujący sposób wcielił się w rolę Zbawiciela. Swoją grą aktorską nadał szczególny charakter inscenizacji. Uczennice: Martyna Moczkodan z klasy Vc i Marta Drab z kalsy VI b ubogaciły tę uroczystość przepięknymi pieśniami pasyjnymi, wśród których na uwagę zasługują Golgota i Rozpięty na ramionach. Karol Działoszek z klasy Vb wspomógł swoich starszych kolegów, grając rzymskiego żołnierza.

            Widowisko to obejrzało wielu znakomitych gości. Był obecny Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, pan Mieczysław Reps, Dyrektor ZOJO, PAN Marek Osiński, Siostra Kazimiera Skrzypczak, przełożona ze zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Elżbietą Rakowską oraz rodzice uczniów.

            Na wspólne świętowanie zbawczych tajemnic naszej wiary zostały zaproszone dzieci z zerówki wraz z wychowawcami z Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich. W czasie przedstawienia grupa dzieci zaśpiewała przepiękną pieśń pt. Pewnej nocy łzy z oczu mych…

            Wszyscy obecni w skupieniu przeżywali wydarzenia z życia Pana Jezusa, które rozgrywały się na szkolnej scenie. Na Sali panował nastrój zadumy i refleksji. Niektóre osoby wyraźnie się wzruszyły. Widzowie gromkimi brawami podziękowali wszystkim występującym aktorom. Na zakończenie pani wicedyrektor podziękowała za zaangażowanie uczniom oraz panu Bartłomiejowi Płusce i tym wszystkim, którzy przyczynili się w przygotowania spektaklu: pani Joannie Kozińskiej – Nyckowskiej, pani Lucynie Dziubczyńskiej – Szram oraz panu Adamowi Wilczyńskiemu. Miło nam, że po zakończeniu przedstawienia podchodzili do nas oraz do aktorów zaproszeni goście, Dyrektorzy szkoły, rodzice, nauczyciele, opiekunowie i sami uczniowie.
W prostych słowach wyrażali swoją wdzięczność za przygotowaną inscenizację.

            Osobiście dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej podniosłej uroczystości. Mam nadzieję, że każdy w swoim sercu głęboko przeżył wzruszająca historię życia naszego Zbawiciela, która zakończyła się radosnym Alleluja.

Adam Wilczyński – katecheta

zapraszamy do galerii zdjęć 1

zapraszamy do galerii zdjęć 2