Sprawdzian 6-klasisty

Zachęcam do rozwiązywania interaktywnych testów www.joanna.palinska.cal.pl

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z 2014 roku: www.sp1katy.pl/wyniki-sprawdzianu-szostoklasisty/