Cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Wyniki szkolnego konkursu informatycznego

W marcu, podczas nauki zdalnej uczniowie klas V i VI wzięli udział w cyklu lekcji z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Lekcje odbywały się w oparciu o serwisy internetowe: sieciaki.pl oraz uniwersytetdzieci.pl. Uczniowie dyskutowali na tematy poruszane w filmach edukacyjnych, uzupełniali karty pracy, opracowywali reguły i zasady zachowania w sieci. Wypowiedzieli się także w anonimowej ankiecie dotyczącej korzystania z Internetu.

Na zakończenie zajęć uczniowie wzięli udział w konkursie informatycznym pod hasłem „SieWie. Stop cyberprzemocy”. Ich zadaniem było opracowanie, za pomocą dowolnych narzędzi cyfrowych lub programów komputerowych, spotu promującego ideę przeciwdziałania cyberprzemocy.

Wyniki konkursu wśród uczniów klas V:

I miejsce: Natalia Piróg praca konkursowa

II miejsce: Oliwier Choma praca konkursowa

III miejsce: Kamila Filak praca konkursowa

Wyróżnienie: Jakub Zalesiak praca konkursowa

Wyniki konkursu wśród uczniów klas VI:

I miejsce: Paulina Jasińska praca konkursowa

II miejsce: Paulina Morys praca konkursowa

III miejsce: Maja Ptak praca konkursowa

Wyróżnienie: Błażej Paliński praca konkursowa

Organizatorem zajęć i konkursu była nauczycielka informatyki p. Iwona Gidzińska.

Dziękuję serdecznie Radzie Rodziców za ufundowanie wspaniałych nagród dla zwycięzców.