Category: Psycholog

Godziny pracy psychologa

Godziny pracy psychologa szkolnego

Kontynuuj czytanie

Artykuł „Autentyczność rodzica”

      We wcześniejszej serii artykułów pisałam o emocjach dziecka oraz o tym, jak istotna jest ich akceptacja oraz konkretne działania mające na celu pomoc dziecku w poradzeniu sobie z różnymi stanami emocjonalnymi.

Kontynuuj czytanie

Artykuł „Wsparcie rozwoju dziecka”

    W marcowym artykule pisałam o zaufaniu do dziecka oraz o tym, jak istotne jest oddawanie dzieciom odpowiedzialności za powierzone im zadania. Dziś chciałabym przedstawić jeden z elementów koncepcji Lwa Wygotskiego,

Kontynuuj czytanie

Artykuł „Zaufanie do dzieci”

            Amerykański autorytet w dziedzinie poczucia własnej wartości Nathaniel Branden, pisze o odpowiedzialności jako jednym z 6 filarów poczucia własnej wartości.

Kontynuuj czytanie

Artykuł „Strach a lęk czym się różnią?”

W swojej pracy wiele miejsca poświęcam emocjom, będących jedną z podstawowych sił życiowych. Pisałam już ogólnie o emocjach oraz o złości jako tej emocji, którą jest nam tak trudno wyrazić w sposób akceptowalny dla innych.

Kontynuuj czytanie

Artykuł „Złość i jej wyrażanie”

             W poprzednim artykule pisałam o emocjach i ich funkcjach. W tym artykule chcę krótko opowiedzieć o złości oraz tym, co niesie ze sobą ta emocja. Jak pisałam uprzednio, złość informuje nas o tym, że zbliżamy się do celów niezgodnych z naszymi dążeniami.

Kontynuuj czytanie

Kilka słów o emocjach

W psychologii na temat emocji napisano wiele. Jest to temat nurtujący badaczy, gdyż emocje wiążą się z wieloma aspektami w życiu człowieka. W tym krótkim artykule chcę się skupić na kilku pytaniach: „Jakie funkcję spełniają emocje w życiu człowieka? Dlaczego odczuwamy różne stany emocjonalne i czy mogą nam one służyć?” Chcę także poruszyć kwestię emocjonalności …

Kontynuuj czytanie

Artykuł „O sztuce mówienia NIE”

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z artykułem szkolnego psychologa pt. „O stawianiu granic czyli sztuce mówienia nie…”

Kontynuuj czytanie

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniżej przedstawiamy godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. .

Kontynuuj czytanie