Category: Bezpieczny Dolnoślązak

Odpoczywam bezpiecznie – spotkanie z pracownikami KRUS

        Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzą spotkanie z uczniami naszej szkoły zamieszkałymi na terenach wiejskich. Poniżej prezentujemy artykuł opracowany przez KRUS dotyczący bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Kontynuuj czytanie

Dzień Bezpiecznego Internetu

7 lutego przyłączyliśmy się do ogólnoeuropejskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W obu budynkach szkolnych odbyły się apele, które były podsumowaniem szkolnej akcji Tydzień Bezpiecznego …

Kontynuuj czytanie

Mistrzowie Kodowania i Tydzień Bezpiecznego Internetu

Akcja „Tydzień Bezpiecznego Internetu” to kolejne działanie w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. Mistrzowie Kodowania, pod opieką nauczycielki Iwony Gidzińskiej, aktywnie się do niej włączyli.

Kontynuuj czytanie

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III

26 stycznia w sali gimnastycznej odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-III  „Prawidłowe i nieprawidłowe zachowania świadków wypadku”. Zajęcia odbywały się w trzech turach, w każdej z nich brały udział dzieci z czterech oddziałów klasowych. Warsztaty rozpoczęli uczniowie klas III z Młodzieżowego Koła Pierwszej Pomocy, którzy pod kierunkiem opiekuna p. Marzeny Winter zaprezentowali scenkę.

Kontynuuj czytanie

Program „Bądź uważny”

W dniu 22.12.2016r. w klasie IVb przeprowadzono program „Bądź uważny” opracowany przez Policję, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze. Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Iwona Więcko przy współpracy z Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich.

Kontynuuj czytanie

Goście z Fundacji „Węgielek” w szkole

  Dnia 9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 gościły Panie z Fundacji „Węgielek”. Jest to fundacja na rzecz humanitarnego i godnego traktowania zwierząt.  Pani Dominika i Pani Agata przekazały dzieciom niezbędne informacje dotyczące opieki nad zwierzętami, właściwego karmienia, szczepienia i bezpieczeństwa w kontaktach z naszymi ulubieńcami.

Kontynuuj czytanie

Akcja „Mikołaj czy rózga”

               W dniu 6.12.2016r. pedagog szkolny Iwona Więcko, przy współpracy z Komisariatem Policji w Kątach Wrocławskich oraz Samorządem Uczniowskim, zorganizowała akcję „Mikołaj czy rózga”. Głównym celem akcji było zdyscyplinowanie kierowców i zmotywowanie ich do bezpiecznej i ostrożnej jazdy zwłaszcza w rejonie szkół.

Kontynuuj czytanie

Bezpieczne zachowania dzieci w kontaktach z psem

7 grudnia odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Pan Alex Borysewicz przeprowadził pogadankę dla uczniów z klas I i II na temat bezpiecznych zachowań dzieci w kontaktach z psem.

Kontynuuj czytanie

Projekt edukacyjny „Umiemy korzystać z zasobów Internetu”

  Projekt edukacyjny dotyczący właściwego wykorzystania zasobów Internetu pod hasłem „Umiemy korzystać z zasobów Internetu” to kolejne działanie realizowane w szkole w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak.  Wzięli w nim udział uczniowie klas IV, V i VI, którzy podczas lekcji informatyki realizowali poszczególne działania.

Kontynuuj czytanie