Category: Bezpieczny Dolnoślązak

Podsumowanie programu Bezpieczna Jedynka

Szkolny program „Bezpieczna Jedynka” realizowany był w ramach projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Realizacja działań rozpoczęła się we wrześniu i objęła wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły, rodziców oraz dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, zaproszonych  do udziału w różnych formach działań.

Kontynuuj czytanie

Podsumowanie programu Bezpieczny Dolnoślązak w klasach IV – VI

31 marca odbyła się w klasach IV – VI akcja pod hasłem „Szkolny Łańcuch ratunkowy” podsumowująca program Bezpieczny Dolnoślązak. Wychowawcy klas wyłonili po trzy osoby, które reprezentowały klasę podczas zajęć praktycznych z udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kontynuuj czytanie

Manewry ratownicze

30 marca uczniowie ze Szkolnego Młodzieżowego Koła Ratowniczego pod kierunkiem instruktorki Marzeny Winter zaprezentowali umiejętności ratownicze jakie zdobyli podczas zajęć koła ratowniczego.

Kontynuuj czytanie

Tydzień dla Ziemi

     Tydzień dla Ziemi, który trwał w naszej szkole od 27.03 do 31.03 obfitował w różnorodne działania mające na celu edukację, wypoczynek, integrację zespołów klasowych oraz bezpośrednie działania na rzecz środowiska. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie klas: 1a, 2b, 2c, 2e, 3c, 3e.

Kontynuuj czytanie

Powitanie wiosny i Cztery żywioły

    Zgodnie z tradycją naszej szkoły 21 marca odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny. W związku z realizacją programu „Bezpieczna Jedynka”, została ona połączona z warsztatami dotyczącymi bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia podczas powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi oraz burzy.

Kontynuuj czytanie

Konkurs na emblemat „Przyjaciel Ziemi”

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w marcu odbył się konkurs na emblemat „Przyjaciel Ziemi” wykonany techniką komputerową.

Kontynuuj czytanie

Warsztaty dla uczniów klas II „Szkolny łańcuch ratunkowy”

W ramach udziału naszej szkoły w programie Bezpieczny Dolnoślązak, 6 marca p. Renata Palińska i Aneta Grzeszczuk zorganizowały apel pod hasłem „Szkolny Łańcuch ratunkowy”. Apel  odbył się w sali gimnastycznej i składał się z dwóch części: występ artystyczny zaprezentowany przez uczniów klas: 2b i 3a oraz zajęcia praktyczne dla uczniów  z udzielania pierwszej pomocy.

Kontynuuj czytanie

Akcja „Tydzień energii”

3 marca uczniowie uczestniczyli w apelu „Tydzień energii”. Akcja  zorganizowana została w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak.  Dzieci z klasy 1a i 2c zaprezentowały krótki występ artystyczny, podczas którego przekazały uczniom wiele ważnych informacji dotyczących prądu elektrycznego oraz wskazały sposoby jak oszczędzać energię chroniąc środowisko.

Kontynuuj czytanie

Spotkanie uczniów klas VI z pracownikami KRUS na temat bezpieczeństwa

         W dniu 8.02.2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbyło się spotkanie uczniów zamieszkujących tereny wiejskie z klas VI z pracownikami KRUS. Spotkanie zorganizowała pedagog Iwona Więcko.

Kontynuuj czytanie